Forskellige Udvalg

På Hjortespringkollegiet er der oprettet flere udvalg der hver forvalter forskellige områder. Der er ret lige til at komme med i et udvalg, det kræver bare at man kontakter udvalgsformanden der kan findes ved at spørge en frivillig på kollegiet – de plejer at have forbindelse til de rigtige.

Forventningerne til udvalgene kan findes her: Officielle forventninger til udvalg på Hjortespringkollegiet.

Forretningsudvalget

FU er vores øverste myndighed for kollegiets udvalg
– dog ikke for baren eller idrætsforeningen, som er selvstændige organisationer. FU er bl.a. ansvarlig for afvikling af to årlige beboermøder for alle kollegianere og det månedlige køkkenrådsmøde for en repræsen-tant fra hvert køkken. FU behandler også ansøgninger om dispensation for uddannelseskravet og tilskud til sociale arrangementer. Under FU er der flere andre udvalg, at deltage i udvalg er en virkelig god måde at inkludere nye i det kollegiale fællesskab på tværs af køkkenerne. Vil du med i et udvalg, kan du også kontakte FU på fu.hjortespring@gmail.com.

Vinudvalget

Vi et udvalg der sætter pris på både de sociale og seriøse arrangementer. Vi deler udforsker kunsten i vinsmagning og vinbrygning. Der bliver snakket om alt mellem himmel og vin, så kom forbi til en hyggelig snak over vin.

Aktivitetsudvalget

Kan du lide at hygge dig både med og uden alkohol !
Så er aktivitetsudvalget et godt match for dig (bedre end dem man kan finde på tinder)
Vi har en målsætning om at lave arrangements der rammer bredt og alle er velkomne i udvalget.

Miljøudvalget

Miljøudvalget er et udvalg der, i tæt samarbejde med kollegiets ledelse, er med til at gøre Hjortespring-kollegiet til et lidt mere grønt og bæredygtigt sted at bo. Miljøudvalgets mærkesager indebærer blandt andet affaldssortering og forbrugsregulering, samt at oprette nogle mere beboeraktiverende initiativer.

PR udvalget

Er du interesseret i kommunikation, medier (både sociale og konventionelle) eller grafisk design, så meld dig ind i PR udvalget. Vi laver plakater til fester, tager til kollegiemesser og har også været inde over denne hjemmeside. Vi går op i at medlemmerne af udvalget får noget at lave så de kan tage kompetencer med videre i livet.

Håndværkerudvalget

I Håndværkerudvalget hjælper vi med håndværk på kollegiet. Vi har bygget forskelligt sportsudstyr til idrætsudvalget. Alle er velkomne til at være med i udvalget, og man behøver ikke at være håndværker. Man skal bare være villig til at lære det.

Indflytterudvalget

Som ny på kolle, er det os der byder dig velkommen!
Du vil i starten mødes vores kære introhjorte til intro-forløb og bagefter resten af vores udvalg til en fest med forskellige lege kun for jer nye.
Efter at have deltaget i festlighederne, er i mere end velkomne i udvalget.

Sportsudvalget

Er du interesseret i træning på et mere udstyrsorienteret plan, så er sportsudvalget noget for dig. Vores primære opgave er fitnessrummet og derudover står vi også for den årlige volleyturnering.