Torsdag d. 2. april holdt Edna Pavelic oplæg om sit fag, tegnsprog, for en gruppe beboere på webmødeprogrammet Zoom. Her fortalte hun om historien bag tegnsprog, om kulturen og politiken og sluttede selvfølgelig af med at lære lytterne at præsentere sig selv med navn og alder.

Dette var i fobindelse med foredragsserien Knowledge & Cocktails, der normalt foregår nede i kollegiebaren, men grundet Coronanedlukningen var rykket online denne gang.

Her ses Edna Pavelic på den store centrerede skærm med diverse lyttere på de små skærme

Det var et vild godt oplæg med både grin fra oplægsholder og deltagere, der ved fejl kom til at lave fejl som at sige “Jeg hedder lille penis” og “Jeg er 2 delfin år gammel”.

Pdf-filen fra oplægget kan findes her: Tegnsprog